PRĄDOWNICA WODNA TURBO KORUS

Przeznaczona jest do wytwarzania wodnych strumieni zwartych i rozproszonych. Może być używana zarówno z wężami pożarniczymi fi 52 jak i fi 75. Zastosowane w niej zawory kulowe umożliwiają szybkie podanie lub odcięcie strumienia wody.

PARAMETRY TECHNICZNE
PWH 25
• Ciśnienie robocze - 0,7MPa
• Wydajność przy pracy na 6 Bar - 600 l/min
• Zasięg strumienia- zwarty 30m, rozproszony 4m
• Materiał: odlew aluminium, uszczelki gumowe.