SMOKI SSAWNE PROSTE

Smok ssawny prosty stanowi początek linii ssawnej i zabezpiecza pompę przed dostaniem się dużych zanieczyszczeń. Wyposażony jest w zawór zwrotny zapobiegający powrotowi wody oraz ucho do mocowania pływaka.

Smok ssawny prosty 75

PARAMETRY TECHNICZNE

Wlot

Wylot

Masa

75/B

184 x 184 x 208 mm

2.30 kg

Smok ssawny prosty 110

PARAMETRY TECHNICZNE

Wlot

Wylot

Masa

110/A

233 x 233 x 252 mm

4.80 kg